Image

Storno podmínky - Lázně Aurora a Bertiny lázně

Lázeňská cestovní s.r.o.

sídlem Holičky 48, 37901 Třeboň, IČ 28136705, zaps. v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19451

jednající jednatelem Ing. Bc. Zdeňkem Chaloupkou

(dále jen CA)

Odstoupení od smlouvy

 1. Smluvní vztah je uzavřen zasláním objednávky ze strany klienta a jejím následným potvrzením ze strany CA. Klient je oprávněn kdykoliv před zahájením pobytu od objednávky odstoupit.
 2. Smluvní vztah je zrušen a pobyt stornován ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) CA doručeno, za zrušení pobytu se považuje i změna termínu.
 3. Pro případ odstoupení od smlouvy klientem vzniká CA nárok na zaplacení smluvní pokuty (storno poplatků) ve výši uvedené v odst.4.
 4. Storno poplatky:
  1. Od data potvrzení objednávky (60 a více dní před nástupem): 500 Kč za každou osobu
  2. 59 - 20 dní před nástupem: 1250 Kč za každou osobu
  3. 19 - 16 dní před nástupem: 35% z celkové ceny pobytu
  4. 15 - 10 dní před nástupem: 55% z celkové ceny pobytu
  5. 9 - 5 dní před nástupem: 80% z celkové ceny pobytu
  6. 4 a méně dní před nástupem: 100% z celkové ceny pobytu
  7. nenastoupení na pobyt: 100 % z celkové ceny pobytu
  8. při předčasném odjezdu je účtován storno poplatek ve výši 100% ze zbývající ceny pobytu za nevyčerpané služby za každou osobu
 5. Nárok na zaplacení smluvní pokuty CA nevzniká, odstoupí-li klient od smlouvy z důvodu porušení povinnosti CA dle smlouvy o pobytu nebo zákona.
 6. CA může od smlouvy odstoupit v případě, že pobyt je zrušen poskytovatelem lázeňské péče.
 7. CA může od smlouvy odstoupit v případě porušení povinností klienta, v takovém případě nezaniká nárok CA na zaplacení smluvní pokuty.

Ostatní podmínky

 1. CA je povinna nejpozději 7 dnů před zahájením pobytu písemně předat klientovi podrobnosti k pobytu, poukazy atp.
 2. Reklamace:
  1. Klient, zjistí-li v průběhu pobytu vady, oznámí tuto skutečnost neprodleně CA nebo recepci ubytovatele tak, aby bylo možno tyto vady odstranit v době trvání pobytu.
  2. Nelze-li tyto vady odstranit nebo byla-li kvalita služeb nižší než dohodnutá, vzniká klientovi nárok na reklamaci.
  3. Nároky z reklamace uplatní klient u CA písemně bez zbytečného odkladu nejpozději do 3 měsíců od skončení pobytu.
  4. CA vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení.

Covid-19

 1. V případě, že klient nebude moci pobyt absolvovat z důvodu omezení provozu lázní kvůli protiepidemickým opatřením (z titulu nouzového stavu, vládního nařízení, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví atp.), nabídne CA klientovi pro pobyt náhradní termín.
 2. V případě, že klient nebude moci pobyt absolvovat z důvodu omezení provozu lázní kvůli protiepidemickým opatřením, má právo si sám vybrat náhradní termín pobytu (v rámci disponibilních kapacit lázní). Pokud náhradní termín bude patřit do jiné sezony s jinou cenou, provede CA vypořádání a doúčtuje doplatek nebo vrátí přeplatek.
 3. Klient má dále právo si pro náhradní pobyt i jinou lázeňskou destinaci z nabídky CA.
 4. Nevyužije-li klient ani jednu z výše uvedených možností, převádí CA hodnotu jím uhrazené faktury (faktur) na depozitum s tím, že klient má možnost vybrat si náhradní termín i destinaci.
 5. Klient má v případě, že nevyužije žádnou z výše uvedených možností, odstoupit bez dalšího od smlouvy. Pro takový případ se použijí storno podmínky dle odst. 4. článku Odstoupení od smlouvy.
Třeboň

Třeboň

Lázeňské město Třeboň se nachází v Jižních Čechách, přibližně na půli cesty mezi Českými Budějovicemi a Jindřichovým Hradcem, v malebné nížinné oblasti zvané Třeboňská pánev.
Lázně Aurora

Lázně Aurora

Lázeňské pobyty. Objevte blahodárnou sílu třeboňské slatiny v Lázních Aurora. Máme pro Vás širokou nabídku lázeňských pobytů plných kvalitních lázeňských procedur.
 
Facebook